Actueel

Havenvisie

luchtfotoVorig jaar zomer schrok de toenmalige gemeente Muiden ons op met een concept havenvisie. Daarin werd onze haven aangeduid als ‘verplaatsbare’ activiteit. De conceptvisie leidde tot luid protest van bijna alle bij de haven betrokken partijen. Het protest leidde tot het ontstaan van een groep betrokken organisaties en inwoners die zelf een adviseur inhuurden. Ze schreven een alternatieve havenvisie die de gemeente Muiden niet kon en wilde negeren. Zo ontstond een tweede concept dat dankbaar door de gemeenteraad van Muiden werd ingebracht in de nieuwe gemeente Gooise Meren.  In die visie staat onze haven niet langer ter discussie.

Inmiddels is de groep betrokken organisaties en burgers een officieel klankbord voor de gemeente. De groep doet voorstellen om de aantrekkelijkheid van de haven verder te vergroten. Daarbij komen kleine snel te realiseren voorstellen voorbij: plaats een bord bij de haveningang waarop je als passant kunt zien waar je mag liggen. Maar ook grote ingrepen: maak een haven voor de WSV Muiden op de plaats van het huidige A1 talud. Het is natuurlijk aan de gemeente Gooise Meren om alle ideeën op bruikbaarheid te wegen. Het bestuur van de Jachthavenstichting Muiden neemt actief deel aan de klankbordgroep.