Een havenmeester (team) voor 77 uur per week

Situatie

Onder de rook van het Muiderslot, bevindt zich aan de Oostzijde van de Vecht de jachthaven van Jachthaven Stichting Muiden. 42 vaste ligplaatsen, een passantensteiger, een brandstofpomp en een badhuis. Idyllisch, gezellig, laagdrempelig en voortdurend meebewegend met de stroom van liggers, passanten en tankers. Soms dagen, dagdelen of uren stil. Soms in juli en augustus een extra lange dag.

Een vrijwilligersbestuur bestaande uit vijf bestuurders, heeft de leiding en eindverantwoordelijkheid over de haven. Zij kiest ervoor om het beheer van de haven in handen te geven bij één hoofd havenmeester / bedrijfsleider. Hij/zij heeft de dagelijkse leiding over de bedrijfsvoering van de haven. Dat behelst:

 • Beheren van de ligplaatsadministratie, uitgeven van beschikbare plaatsen voor passanten, houden van toezicht en het voeren van het gezag over de haven.
 • Uitvoeren van het dagelijks onderhoud en schoonmaak.
 • Verkopen van brandstof.
 • Het zijn van aanspreekpunt, gids, eerste hulp, voor vaste liggers en passanten. Fysiek op de steiger, aan de telefoon en via basale social media.
 • coördinator van de bezetting.

De haven is in het vaarseizoen van 1 april tot en met 31 oktober van 8.00 tot 20.00 bemenst, met één uur pauze. Er zijn dus meer mensen nodig dan de ene hoofd havenmeester. De beoogde hoofdhavenmeester doet zelf voorstellen hoe hij / zij deze bezetting wil organiseren. In het verleden kozen bijvoorbeeld echtparen er wel voor om samen de bezetting voor hun rekening te nemen. Dat is een mogelijkheid. We beschikken ook over een team van ingewerkte student-invallers die inzetbaar zijn.

Ruimte voor eigen inbreng

Er is veel ruimte om een eigen stempel te drukken op deze baan. Daarbij zijn openingstijden en prijsstelling voor liggers en brandstof een gegeven. De bemensing en aanwezigheid op de haven kan op diverse manieren worden vormgegeven. Voor de duur van het havenmeesterschap wonen op de haven behoort tot de mogelijkheden. In de winter bij het havenbeheer een andere baan uitoefenen eveneens.

We bieden

 • Een unieke plek in Nederland, een baan met veel ruimte voor eigen invulling.
 • Een beloningsarrangement dat past bij de noodzaak om de haven winstgevend te exploiteren en ruimte biedt voor langere periodes van afwezigheid in de winter.
 • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met zicht op verlenging. Of een andere passende vorm van contractering.

We vragen:

 • Leidinggevende ondernemerservaring.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met het nautisch werkgebied.
 • Voldoende administratieve kennis en vaardigheid om de administratie te voeren.
 • Basale kennis van automatisering (office 365) en social media.
 • De sociale vaardigheden om met gezag diverse groepen uit de samenleving als klant te bedienen.
 • Een VOG
 • Affiniteit en of ervaring met techniek is een pré

Interesse?

Stuur ons voor 15 december uw CV en schrijf voor ons een beknopt voorstel hoe u aankijkt tegen de functie van havenmeester. Vertel ons wat u belangrijk vindt, hoe u de bezetting wilt organiseren en wat uw wensen in de arbeidsrelatie zijn.  Wij voeren met een selectie van kandidaten tenminste drie gesprekken. Het raadplegen van referenten is onderdeel van de procedure..

Informatie

Stel uw vragen schriftelijk op secretariaat@jachthavenmuiden.nl Waar nodig bellen wij u terug.