Wachtlijst

De Jachthaven Stichting Muiden heeft 42 ligplaatsen voor ‘vaste liggers’. Het zijn populaire plaatsen en liggers maken vaak tientallen jaren gebruik van de toegewezen plaats. Vrijkomende plaatsen verdelen we onder mensen die zich meldden voor een vaste plek. Daarbij geven we voorrang aan inwoners van Muiden en Muiderberg. Zij kunnen namelijk nauwelijks op andere plekken binnen hun woonplaats een ligplaats vinden.

We hebben voor onze 42 ligplaatsen een wachtlijst van meer dan 100 gegadigden. Vooral kleinere ligplaatsen (minder dan 10 meter) zijn veelgevraagd. Het verloop in de haven is klein, de kans op een vaste ligplaats ook. Voor het seizoen 2024 kregen we twee ligplaatsen vrij. We wezen ze toe aan mensen van de wachtlijst. Om teleurstellingen te voorkomen hanteren we voor schepen kleiner dan 11 meter een inschrijfstop. Bent u inwoner van Muiden of Muiderberg en heeft u een schip vanaf 11 meter lengte, dan kunt u zich bij onze havenmeesters melden.

We hanteren bij het vrijkomen van een ligplaats een verdeelsysteem met de volgende spelregels:

  • Mensen op onze wachtlijst, gaan voor;
  • Inwoners van Muiden of Muiderberg gaan op de wachtlijst altijd boven niet inwoners;
  • We schrijven geen beroepsvaartuigen in, charter- en verhuurschepen kunnen bij de schippersvereniging terecht.
  • Je komt alleen op de wachtlijst als je een scheepsmaat opgeeft. Je komt ook alleen voor die scheepsmaat in aanmerking. Schepen langer dan 18 meter of breder dan 4,5 meter kunnen we geen vaste ligplaats bieden.
  • Bij het vrijkomen van een ligplaats zoeken we naar de best denkbare match met een inwoner van Muiden op de wachtlijst.
  • Vinden we die niet, dan komt voor één seizoen een gastligger van de wachtlijst in aanmerking. Vinden we gedurende dat jaar nog geen Muider inwoner voor de plek, dan kan de gastligger blijven.
  • Het bestuur van de Jachthaven Stichting Muiden behoudt zich het recht voor om mensen te weigeren en ligplaatsen niet langer beschikbaar te stellen.

We kunnen moeilijk uitspraken doen over de wachttijd. Gemiddeld komen zo’n twee a drie ligplaatsen per jaar vrij, in sommige jaren ook géén. Reken dus op 15 jaar of langer wachten. Soms gaat het snel, omdat een box vrijkomt met een maat waarvoor weinig wachtenden zijn. Kleine schepen (onder de 10 meter) wachten meestal langer dan grote schepen. Ben je geen vaste ligger, maar wil je toch wat langer liggen, dan kijken we altijd of we kunnen helpen. In de winterperiode kan dat bijna altijd wel.

Wel of niet op de wachtlijst
Niets zo vervelend als denken dat je op een lijst staat, maar er niet op staan. Vervelend voor u en vervelend voor ons, we doen namelijk echt ons best om zorgvuldig te verdelen. Ieder die op onze wachtlijst staat ontvangt jaarlijks een mailbericht van ons. Daarin vragen we of u nog steeds op de wachtlijst wilt blijven. Reageert u niet op dat bericht, dan voeren we u van de lijst af. Meent u wel op de lijst te staan, maar ontvangt u geen mail van ons? Dan horen we graag van u wanneer u zich inschreef. We kijken het dan alsnog in onze archieven na.