Wachtlijst

De Jachthaven Stichting Muiden heeft 42 ligplaatsen voor ‘vaste liggers’. Het zijn populaire plaatsen en liggers maken vaak tientallen jaren gebruik van de toegewezen plaats. Vrijkomende plaatsen verdelen we onder mensen die zich meldden voor een vaste plek. Daarbij geven we voorrang aan inwoners van Muiden en Muiderberg. Zij kunnen namelijk nauwelijks op andere plekken binnen hun woonplaats een ligplaats vinden. We hanteren bij het vrijkomen van een ligplaats een verdeelsysteem met de volgende spelregels:

  • Mensen op onze wachtlijst, gaan voor;
  • Inwoners van Muiden of Muiderberg gaan op de wachtlijst altijd boven niet inwoners;
  • Je komt alleen op de wachtlijst als je een scheepsmaat opgeeft. Je komt ook alleen voor die scheepsmaat in aanmerking. Schepen langer dan 18 meter of breder dan 4,5 meter kunnen we geen vaste ligplaats bieden.
  • Bij het vrijkomen van een ligplaats zoeken we naar de best denkbare match met een inwoner van Muiden op de wachtlijst.
  • Vinden we die niet, dan komt voor één seizoen een gast ligger in aanmerking. Vinden we gedurende dat jaar nog geen Muider inwoner voor de plek, dan kan de gastligger blijven.
  • Het bestuur van de Jachthaven Stichting Muiden behoudt zich het recht voor om mensen te weigeren en ligplaatsen niet langer beschikbaar te stellen.

We kunnen moeilijk uitspraken doen over de wachttijd. Gemiddeld komen zo’n drie á vier ligplaatsen per jaar vrij. Reken dus op lang wachten. Soms gaat het snel, omdat een box vrijkomt met een maat waarvoor weinig wachtenden zijn. Kleine schepen wachten meestal langer dan grote schepen. Ben je geen vaste ligger, maar wil je toch wat langer liggen, dan kijken we altijd of we kunnen helpen.