Wachtlijst

De Jachthaven Stichting Muiden heeft 43 ligplaatsen voor ‘vaste liggers’. Het zijn populaire plaatsen en onze liggers maken vaak decennialang gebruik van de aan hen beschikbaar gestelde plaats. Vrijkomende plaatsen verdelen we onder mensen die zich hebben gemeld voor een vaste plek. Daarbij geven we voorrang aan inwoners van Muiden en Muiderberg. Zij kunnen namelijk nauwelijks op andere plekken binnen hun woonplaats een ligplaats vinden. We hanteren bij het vrijkomen van een ligplaats een verdeelsysteem met de volgende spelregels:

  • Mensen op onze wachtlijst, gaan voor;
  • Inwoners van Muiden staan op de wachtlijst altijd boven niet inwoners;
  • We laten slechts mensen op de wachtlijst toe die een scheepsmaat opgeven. Ze komen ook alleen voor die scheepsmaat in aanmerking. Schepen langer dan 18 meter of breder dan 4,5 meter komen niet voor een vaste ligplaats in aanmerking.
  • Bij het vrijkomen van een ligplaats zoeken we naar de best denkbare match met een inwoner van Muiden op de wachtlijst.
  • Vinden we die niet, dan komt voor één seizoen een gast ligger in aanmerking. Vinden we gedurende dat jaar nog geen Muider inwoner voor de plek, dan kan de gastligger blijven.
  • Het bestuur van de Jachthaven Stichting Muiden behoudt zich het recht voor om mensen te weigeren en ligplaatsen niet langer beschikbaar te stellen.